DE LEVENS-
DUUR VERLEN-
GENMET TRESPA SECOND LIFE

TEXT JOLENE GROEN

TRESPA IS ERVAN OVERTUIGD DAT DUURZAAMHEID NIET IETS IS WAAROVER JE DROOMT, MAAR IETS WAT JE DOET. MET HET ONLANGS GEÏNTRODUCEERDE TRESPA SECOND LIFE-PROGRAMMA WIL TRESPA HAAR POSITIE ALS DUURZAME ONDERNEMING VERSTERKEN DOOR DE CIRCULARITEIT VAN ONS PRODUCT TE VERGROTEN DOOR GEBRUIKTE TRESPA® METEON®-PANELEN NA HET DEMONTEREN OP EEN TWEEDE LEVEN VOOR TE BEREIDEN.

TRESPA SECOND LIFE: HOE WERKT HET? Sinds 2019 kunnen eigenaren van gebouwen met Trespa® Meteon®-panelen zich aanmelden voor deelname aan het
Trespa Second Life-programma. Na het demonteren van de panelen, haalt Trespa ze op om ze voor te bereiden voor nieuwe toepassingen. Zo besparen de gebouweigenaren op de kosten van vervoer en verwijdering en wordt de levensduur van het product verlengd.

Er wordt een eenmalige vergoeding gevraagd voor deelname aan het programma. Ook moet de eigenaar van het gebouw een aankoop- en afleverbewijs overleggen, evenals het bewijs dat de panelen mechanisch bevestigd zijn. Er moet een foto van het gebouw worden overgelegd.

Na voltooiing van de registratie ontvangt de eigenaar een certificaat dat hem/haar het recht geeft om de panelen na demontage te laten ophalen, zelfs als dat pas vele jaren later is.

WAAROM TRESPA SECOND LIFE? Een belangrijke pijler van de duurzaamheidsbenadering van Trespa is het streven hoogwaardige, duurzame producten te ontwerpen, creëren en produceren. Hoe langer een product meegaat, des te langer de periode waarover de milieu-impact in verband met de winning van de grondstoffen en de milieukosten die ontstaan tijdens de vervaardiging van het product, zoals energieverbruik, afval en emissies, kunnen worden uitgespreid. Bovendien hoeven duurzame producten minder vaak vervangen te worden. Dit betekent een vermindering van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en een beperking van emissies en afval in vergelijking met producten met een korte levensduur, zelfs als de productie ervan meer middelen en een hoger energieverbruik vergt. Met andere woorden: hoe langer een product meegaat, des te meer het milieu daarvan profiteert. Trespa is er trots op dat de referentielevensduur voor Trespa® Meteon®-platen is vastgesteld op 50 jaar. Maar voor Trespa is dit nog niet genoeg.

1

TRESPA LEVERT

ZODRA DE TRESPA® METEON®-PANELEN
GEMONTEERD ZIJN, KAN DE EIGENAAR VAN HET
GEBOUW ZICH ONLINE VOOR HET PROGRAMMA
AANMELDEN VIA TRESPA.COM/SECONDLIFE.

2

TRESPA HAALT OP

NADAT DE OPDRACHTGEVER DE PANELEN
GEDEMONTEERD HEEFT EN DEZE OP PALLETS
ZIJN GEPLAATST, LAAT TRESPA ZE OPHALEN.

3

SCHOONMAKEN EN OP MAAT
ZAGEN DOOR TRESPA EN/OF EEN
EXTERNE PARTIJ

TIJDENS HET CONVERSIEPROCES
WORDEN DE PLATEN BEWERKT OM ZE
GESCHIKT TE MAKEN VOOR NIEUWE
TOEPASSINGEN.

4

MATERIAAL DAT GEREED IS VOOR HERGEBRUIK
BINNEN EEN NIEUWE TOEPASSING

ZODRA DE TRESPA SECOND LIFE-PANELEN GEREINIGD EN OP
MAAT GEZAAGD ZIJN, WORDEN ZE GEDISTRIBUEERD VOOR
HERGEBRUIK IN NIEUWE TOEPASSINGEN, WAARDOOR HET
MATERIAAL EEN NOG LANGERE LEVENSDUUR KRIJGT.

Trespa is er
trots op dat de
referentielevensduur voor Trespa®
Meteon®-platen
is vastgesteld op
50 jaar.

Als een gebouw met Trespa® Meteon®panelen wordt gerenoveerd of afgebroken, is het nu nog vaak zo dat de gevelpanelen gewoon als afval worden weggegooid of worden gebruikt om er energie uit terug te winnen. Trespa denkt dat er betere opties zijn. De constructieve functionaliteit en esthetische waarde van de hoogwaardige materialen van Trespa blijven namelijk veel langer behouden dan de gemiddelde gebruiksduur ervan op een gebouw. Met het Trespa Second Life-programma streeft het bedrijf naar hergebruik van haar panelen na het demonteren. Zo wordt niet alleen voorkomen dat het product als afval wordt gestort, maar wordt de levensduur ervan ook verlengd en is dit een volgende stap op weg naar een volledig circulair product.

CIRCULAIRE ECONOMIEDe circulaire economie is een duurzaam alternatief voor de traditionele lineaire economie (produceren, gebruiken, afvoeren) en heeft als doel afval en het gebruik van grondstoffen tot een minimum te beperken, grondstoffen zo lang mogelijk te blijven gebruiken en er tijdens dit gebruik maximale waarde aan te ontlenen. Een product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zou moeten worden hergebruikt om verdere waarde te creëren.

De afvalpiramide van de Kaderrichtlijn afvalstoffen van de Europese Unie (2008)
laat op eenvoudige wijze zien welke prioriteiten gelden bij het verbeteren van afvalbeheer. De eerste stap is eenvoudigweg afval vermijden of, met andere woorden, voorkomen dat materiaal afval wordt. Afval dat we niet genereren, hoeven we ook niet te managen of te recyclen, we hoeven er geen energie uit terug te winnen en we hoeven het niet te verbranden of te storten. Dit betekent ook: producten zo lang mogelijk blijven gebruiken.

De tweede stap betreft manieren vinden om producten en materialen te hergebruiken,

de derde het recyclen van afvalstoffen om er nieuwe producten of materialen van te maken, gevolgd door het terugwinnen van energie en uiteindelijk het afdanken van het materiaal. Het Second Life-programma van Trespa is gericht op de tweede stap, het hergebruik van panelen die anders zouden worden weggegooid. Het is belangrijk te beseffen dat hergebruik de voorkeur geniet boven recyclen. Recyclen vergt namelijk in principe meer energie en brengt meer vervuiling met zich mee.

Het is belangrijk
om te weten dat
hergebruiken de
voorkeur geniet
boven recyclen.

Als de Second Life-panelen in hun bestaande vorm kunnen worden gebruikt en alleen te hoeven worden gereinigd en op maat gemaakt, kan de levensduur ervan aanzienlijk worden verlengd, terwijl het energieverbruik en de CO2-productie tot een minimum worden beperk.

Aangezien het zo lang mogelijk behouden van de waarde van producten een van de doelstellingen van de circulaire economie is, geeft Trespa Second Life de prioriteit aan toepassingen waarbij het volledige potentieel van het product wordt hergebruikt, oftewel toepassingen waarbij de kwaliteit van het materiaal en de uitzonderlijke eigenschappen ervan – duurzaamheid, kleurstabiliteit en mechanische weerstand – op waarde worden geschat en het product in zijn natuurlijke vorm kan worden gebruikt. Toepassingen waarvoor het materiaal eigenlijk te goed is, hebben we liever niet, omdat we het belangrijk vinden om verlies van productwaarde en downcycling te voorkomen.

Op dit moment werkt Trespa samen met ontwerpers, klanten en partners om het programma uit te rollen en de mogelijkheden voor hergebruik te beoordelen. We promoten uitsluitend het gebruik van onze Trespa Second Life-panelen voor toepassingen die aan alle geldende voorschriften voldoen. Het programma wordt lokaal gemanaged. Idealiter zouden de Second Life-panelen binnen het land van het oorspronkelijke project moeten worden gebruikt om emissies door transport te vermijden.

  • VERMINDEREN: DE HOEVEELHEID AFVAL DIE WORDT GEPRODUCEERD VERLAGEN
  • HERGEBRUIKEN: MATERIALEN MEERMAALS GEBRUIKEN
  • RECYCLEN: MATERIALEN GEBRUIKEN OM NIEUWE PRODUCTEN TE MAKEN
  • TERUGWINNEN: ENERGIE UIT AFVAL TERUGWINNEN
  • AFVOEREN: AFVAL VEILIG OP STORTPLAATSEN DEPONEREN

Hiërarchie voor afvalmanagement (Europese Unie, 2008)

DEEL UW IDEEËNCIRCULARITEIT EN DUURZAAMHEID VEREISEN DAT ALLE STAKEHOLDERS ZICH SAMEN ACTIEF INZETTEN. WIJ ONTWIKKELEN DIT PROGRAMMA HELEMAAL VANAF NUL EN WE ZIJN ER ZEER ENTHOUSIAST OVER. DEEL MET ONS UW IDEEËN VOOR TOEPASSINGEN VAN TRESPA SECOND LIFE-MATERIALEN, DEEL UW CIRCULARITEITSPROJECTEN MET ONS, OF GEEF ONS GEWOON UW MENING OVER DIT PROGRAMMA.

MEER INFORMATIE OVER TRESPA
SECOND LIFE VINDT U OP
TRESPA.COM/SECOND-LIFE

Video
Contact

Send

E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1