Colophon

THINK TRESPA WORDT UITGEGEVEN DOOR
TRESPA INTERNATIONAL B.V.
WETERING 20
6002 SM WEERT
TEL: +31 (0) 495 45 83 58
FAX: +31 (0) 495 45 85 70
THINKTRESPA@TRESPA.COM

REDACTIE
JOLENE GROEN
CLARA MARTINEZ TURCO

AAN DIT NUMMER HEBBEN BIJGEDRAGEN
BRENDA BARTA
JOHN EDWARDS
SANDRO MARINI
LESLY MARQUINA
ERO PARTSAKOULAKI
CAMILO SMITH

FOTOGRAFEN
MARIANA BISTI
AUBREE DALLAS
TYCHO MERIJN
JUAN FRANCISCO VARGAS M.
TRESPA PHOTOGRAPHY ARCHIVE

GRAPHIC DESIGN & PRODUCTION
CRECS
WWW.CRECS.NL

VOOR MEER
INFORMATIE EN ACTUELE
EVENEMENTEN:
TRESPA.COM/TDC

ONTMOET, ERVAAR
VISUALISEER

De Trespa® Design Centres bieden een unieke omgeving voor het tonen van onze ontwerpgerelateerde programma’s. In deze centra kunnen leden van de ontwerpgemeenschap en andere bezoekers elkaar ontmoeten, leren en met elkaar netwerken om inspiratie op te doen voor nieuwe oplossingen en interacties op ontwerpgebied.

Trespa® nodigt architecten, aannemers, studenten en anderen die in ontwerpinnovatie geïnteresseerd zijn uit om een mix van formele en informele mogelijkheden te ervaren, uiteenlopend van onder het genot van een kopje koffie rondkijken, het in detail bespreken van de mogelijkheden van het materiaal, tot een meer formeel overleg over specifieke producten van Trespa tijdens bepaalde fases van het ontwerpproces.

DISCLAIMER Dit magazine is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en is niet bedoeld als aanbeveling, ontwerp, constructieberekening, raming of een andere (vorm van) garantie of verklaring voor de lezer. Trespa® geeft geen garanties over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie in dit magazine (waaronder de informatie over de producten van Trespa®) of de geschiktheid van de informatie voor het doel waarvoor u het raadpleegt of voor enig ander doel. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) de producten van Trespa® voor alle gewenste toepassingen en over de desbetreffende wet- en regelgeving. De standpunten en meningen die in dit magazine worden geuit zijn de standpunten en meningen van de schrijvers en geven niet altijd het officiële beleid of standpunt van Trespa® International B.V. weer. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit magazine (waaronder begrepen logo’s, handelsmerken, servicemerken, software, databases, tekst en foto’s) zijn de eigendom van Trespa® en/of de desbetreffende licentiegevers. ® Trespa, Meteon, Pura NFC, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, Virtuon, Izeon, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn gedeponeerde handelsmerken van Trespa. Trespa® is niet aansprakelijk (al dan niet uit hoofde van een overeenkomst) voor eventuele schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van dit magazine, waaronder begrepen schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie.

DISCLAIMER TRESPA® METEON® Dit document maakt deel uit van andere communicatiemiddelen van Trespa®. De onderstaande disclaimer is een samenvatting van de volledige disclaimer die van toepassing is (en te vinden is op www.trespa.com). De informatie die door Trespa® International B.V. (“Trespa”) in dit document wordt verstrekt is uitsluitend als indicatie bedoeld. Trespa® kan geen garanties geven voor de correctheid en volledigheid van deze informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend; het gebruik van de informatie is voor risico en verantwoordelijkheid van de andere partij. De kleuren die gebruikt worden in de communicatie-uitingen van Trespa (zoals onder andere drukwerk) en in productmonsters van Trespa kunnen afwijken van de kleuren van de uiteindelijk geleverde Trespa-producten. De producten en stalen van Trespa worden binnen de opgegeven kleurtoleranties geproduceerd en de kleuren (van productiepartijen) kunnen afwijken, zelfs als dezelfde kleur gebruikt wordt. Ook de kijkhoek is van invloed op de kleurperceptie. De kleur van het oppervlak van Metallicsplaten lijkt naar gelang de richting van waaruit men naar het oppervlak kijkt te veranderen. De opgegeven kleurstabiliteit en kleurspecificaties betreffen alleen het decoratieve oppervlak van de producten van Trespa® en niet het kernmateriaal en monsters van de producten van Trespa®. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) de producten van Trespa voor alle gewenste toepassingen en over de desbetreffende wet- en regelgeving. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Trespa alle aansprakelijkheid (uit hoofde van een overeenkomst of anderszins) voor eventuele schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van dit document van de hand, behalve indien en voor zover de desbetreffende schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove schuld vanwege Trespa en/of het management van Trespa. Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (waaronder begrepen logo’s, tekst en foto’s) zijn de eigendom van Trespa en/of de licentiegevers van Trespa. ® Trespa, Meteon, Pura NFC, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, Virtuon, Izeon, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn gedeponeerde handelsmerken van Trespa.

Video
Contact

Send

E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1