Trust Trespa

NEMHO

TEKST CLARA MARTÍNEZ TURCO FOTOGRAFIE TYCHO MERIJN

THE NEXT
MATERIAL
HOUSE

EEN MULTIDISCIPLINAIR EN MULTINATIONAAL TEAM, MET HET HOOFDKANTOOR IN HETZELFDE PAND ALS TRESPA INTERNATIONAL, LOOPT VOOROP IN DE ONTWIKKELING VAN BAANBREKENDE PRODUCTEN.

“…wij richten ons op innovatie waar alle bedrijven de vruchten van kunnen plukken.”
Erik Verhoeven, lead engineer

Met een totale omzet van € 1,2 miljard neemt Broadview Holding een leidende positie in op de mondiale markt voor oppervlaktematerialen. Voortdurend blijven investeren in het ontwikkelen van innovatieve en meer duurzame producten is een belangrijk onderdeel van de bedrijfs- en groeistrategie voor elk van haar bedrijven: Arpa Industriale SpA, Formica Group, Homapal GmbH, Trespa International B.V. en Westag & Getalit AG.

In 2019 werd NEMHO (het Next Material House) opgezet als expertisecentrum voor innovatie en technologie voor de R&D-afdelingen van alle materiaalproducenten die deel uitmaken van de Broadview Holding. Het hoofdkantoor is gevestigd op het terrein van Trespa International in Weert, Nederland, en het bedrijf heeft dochterondernemingen in Duitsland en de Verenigde Staten.

BELICHAMING VAN SYNERGIE
In het nieuwe hoofdkantoor, dat in het voorjaar van 2020 in gebruik

“ We huren bewust mensen in met zeer verschillende achtergronden. Dit zorgt voor creativiteit en ervaring.”Atte Virtanen, senior technology manager

wordt genomen, bevinden zich een ultramodern laboratorium en meer dan 40 werkplekken. De ruimte is opgezet met als doel interactie te maximaliseren, innovatie te stimuleren en geavanceerd onderzoek te leiden. In de architectuur van het gebouw zijn de hoogwaardige materialen terug te vinden waarom het bedrijf bekend staat: de gevel is bekleed

met Trespa® Meteon®, het laboratorium is uitgevoerd met Trespa® TopLab®, het moderne kantoormeubilair is gemaakt van FENIX® van Arpa Industriale, de deuren zijn geproduceerd door Westag, er zijn IntentekTM draadloze oplaadtafels van Formica en magnetische whiteboards van Homapal geïnstalleerd.

Van links naar rechts: Atte Virtanen, Bardo Bruijnaers, Frits Wijsmuller, Sanne Vahle, Andrew Jobber, Kim Helwegen, Kostas Sinapis, Charlotte Valliere, Anastasia Kalashnykova, Jack Eggels, Remco Ebisch, Mat van Leuken.

Van links naar rechts:Seetha Chandranouili, Yuri Kalashnykov, Richard van Hout, Maria Pyrgeli, Julian Hunemeier, Tommaso Frison, Pieter Peters, Guido Theunissen, Nadia Bourouina, Hubb Hendricks, Erik Kömhoff, Isabel Macedo, Daniel Totev.

Van links naar rechts: Tom Thomas, Leonardo Boarotto, Tommaso Grimoldi, Miet Smeets, Irmak Akal, Isaiah Tadimoeljo, Erik Verhoeven,Giulia Spezzati Laurens Dubel, Anatoli Konstantinov, Luca Ferrari, Ursenna Velardi.

Trust Trespa

“ Het is fascinerend om deel
uit te maken van zo’n jong,
hoogopgeleid en uniek team.”

Yurii Kalashnykov, senior engineer

Het nieuwe aan NEMHO is niet alleen dat alle R&D-afdelingen hierin zijn ondergebracht, maar ook de multidisciplinaire en allround samenstelling van het team, waarbij onderzoek en ontwikkeling verweven zijn met duurzaamheid. Het NEMHOteam houdt zich bezig met vier belangrijke gebieden: Cellulose-Resin Composite Technologies (celluloseharscomposiettechnieken); Advanced Surface Technologies (geavanceerde oppervlaktetechnieken); duurzaamheid; en Materials, Instrumentation and Characterization (materialen, instrumentatie en karakterisering – MIC), oftewel het laboratoriumteam dat de R&D-afdelingen ondersteunt en aan belangrijke projecten meewerkt. Het NEMHO-laboratorium beschikt over een breed scala aan geavanceerde testapparatuur voor zowel fysieke als mechanische testen en voor chemische

analyses. Momenteel werken er in Weert medewerkers uit meer dan 16 landen.

Atte Virtanen, senior technology manager, geeft leiding aan het team van Cellulose- Resin Composite Technologies (RCT). Hij is geboren in Finland, begon in 2010 bij Trespa als development engineer gespecialiseerd in kraft- en decorpapier en werd kort daarna hoofd van het Centre for Excellence voor papier, hars en impregneren. Deze groep startte met twee personen en telt nu tien medewerkers. “We hebben bewust mensen met zeer verschillende achtergronden en culturen geworven. Dit maakt leidinggeven niet altijd gemakkelijk, maar het brengt zeker creativiteit en ervaring met zich mee”, zegt Virtanen.

Yurii Kalashnykov, senior engineer bij RCT, trad in 2018 in Weert in dienst nadat hij in zijn geboorteland Oekraïne

het gebied van hars. “Het is fascinerend om deel uit te maken van zo’n jong, hoogopgeleid en uniek team met leden uit verschillende landen en gebieden. Je krijgt hierdoor nuttige projectbesprekingen, omdat je de dingen vanuit verschillende invalshoeken bekijkt”, zegt Kalasjnykov en hij voegt eraan toe dat deel uitmaken van NEMHO hem een meer mondiale en geïntegreerde visie heeft gegeven. Zijn collega Bardo Bruijnaers, een Nederlandse junior engineer die ook in 2018 bij Trespa is begonnen na het behalen van zijn PhD in Chemical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, is het daarmee eens. “We vervelen ons nooit.

“We starten
de projecten van voren af aan en volgen ze tijdens alle fasen.”
Bardo Bruijnaers, junior engineer

Van links naar rechts:Tom Thomas, Leonardo Boarotto, Tommaso Grimoldi, Miet Smeets, Irmak Akal, Isaiah Tadimoeljo, Erik Verhoeven,Giulia Spezzati Laurens Dubel, Anatoli Konstantinov, Luca Ferrari, Ursenna Velardi.

“ …het hebben van verschillende achtergronden vertaalt zich in
meer uitwisseling.”
Ursenna Velardi, senior engineer

Binnen deze R&D-groep starten we volledig nieuwe projecten op die we vervolgens tijdens het totale traject, inclusief de laboratorium-, pilot- en industriële productiefases volgen”, zegt hij. In het verleden richtte RCT zich vooral op Trespa en werden er soms projecten voor Arpa Industriale gedaan. Nu, onder NEMHO, krijgen alle bedrijven binnen de organisatie dezelfde aandacht en worden ze op basis van dezelfde criteria beoordeeld, legt senior technology manager Atte Virtanen uit. Zijn team concentreert zich nu veel meer “op ontwikkelingen die erkenning gaan vinden in de markt, waardoor onze producten duurzamer worden en unieke en verbeterde eigenschappen krijgen.” Een voorbeeld van deze nieuwe benadering is de ontwikkeling van Bloom, een nieuwe kerntechnologie voor HPL en FENIX NTM® van Arpa Industriale. Met Bloom is de ligninetechnologie geïntroduceerd om de hoeveelheid fenol in de thermohardende hars aanzienlijk te verminderen met 50%. Dankzij deze innovatie is het mogelijk de belangrijkste ingrediënten voor de platen uit verantwoord beheerde bossen te halen en de milieu-impact van deze producten te verminderen.

“We blijven experts aantrekken die met hun ontwikkelingen functionaliteiten aan onze materialen kunnen toevoegen”
Isabel Macedo, technology manager

TOONAANGEVEND IN DE INNOVATIE VAN MATERIALEN
Het Advanced Surface Technology-team (AST) van NEMHO is verantwoordelijk voor innovaties op het gebied van esthetiek, functionaliteit, de ontwikkeling van procescoating en coatingharsen en -pigment. Onder leiding van technologiemanager Isabel Macedo telt de groep 16 gespecialiseerde leden die gestimuleerd worden om met ideeën voor nieuwe producten of technologie te komen. Isabel Macedo is geboren in Portugal. Ze kwam in 2011 bij Trespa in dienst als senior development engineer, toen het team dat was opgezet om innovaties voor de decoratieve oppervlakken te ontwikkelen slechts zeven medewerkers telde. “Sindsdien is het team meer dan verdubbeld en blijven we experts aantrekken die met hun nieuwe ontwikkelingen nog meer functionaliteit aan onze materialen kunnen geven en ze esthetisch aantrekkelijk te maken. Zo onderzoekt AST momenteel de mogelijkheden van energieopwekkende gevels.”
Volgens haar zijn de cohesie en interactie tussen de leden van de groep, die altijd bereid zijn om ideeën uit te wisselen en in synergie te werken, essentiële aspecten voor het leidinggeven aan dit jonge, creatieve team.

De Nederlander Erik Verhoeven, lead engineer bij AST, begon in 2007 bij de afdeling R&D van Trespa. Van 2007 tot 2013 hield hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van Electron Beam Curing 2 Line, een bedrijfseigen technologie die de oppervlakte-eigenschappen en prestaties van de platen verbetert. “Toen waren we nog een klein team en was de voertaal Nederlands. Nu spreken we Engels met elkaar en richten we ons op innovaties waar alle bedrijven de vruchten van kunnen plukken”, zegt Verhoeven. Een van de kernwaarden van NEMHO is jong talent in hun ontwikkeling stimuleren. Ursenna Velardi is een uit Italië afkomstige senior ingenieur bij AST. In 2014 startte zij haar loopbaan toen ze werd toegelaten tot het eerste International Trainee Programme van Broadview Holding. “Ik heb de afgelopen vijf jaar gezien hoe zowel ikzelf als het team gegroeid zijn. Het hebben van verschillende achtergronden vertaalt zich in meer uitwisseling en de mogelijkheid om meer ideeën te verkennen”, zegt Velardi. Naar verwachting blijft NEMHO de komende jaren groeien om aan de vraag naar de continue ontwikkeling van de markt voor oppervlaktematerialen te kunnen voldoen. Uitmuntende prestaties, creativiteit en multidisciplinaire achtergronden blijven essentieel voor dit innovatiecentrum.

Video
Contact

Send

E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1