ZIEKENHUIZEN EN REVALIDATIECENTRA IN CHILI

EEN DUURZAME
INFRASTRUCTUUR
VOOR DE GEZOND-
HEIDSZORG CREËREN

TEKST LESLY MARQUINA FOTOGRAFIE JUAN FRANCISCO VARGAS M.

ZIEKENHUIZEN EN KLINIEKEN MOETEN ZICH NIET ALLEEN INZETTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG, MAAR ZOUDEN OOK DUURZAAM MOETEN ZIJN. DEZE RUIMTES MOETEN VANAF HET ALLEREERSTE ONTWERPIDEE TOT EN MET HET MOMENT DAT ZE HUN DIENSTEN AAN DE SAMENLEVING AANBIEDEN EFFICIËNT ZIJN.

REGIONAAL ZIEKENHUIS
TALCA

De architectuur in Zuid-Amerika wordt steeds moderner. Men probeert bestaande plekken opnieuw uit te vinden en te hergebruiken, zodat het drukke leven onafgebroken kan doorgaan. Het bieden van technologische innovatie en efficiënte ruimte om aan de behoeften van de bevolking te voldoen, maakt hiervan deel uit. Daarom speelt architectuur in ZuidAmerika een sleutelrol bij het ontwerpen en realiseren van functionele en duurzame gebouwen voor openbare en particuliere diensten voor gezondheidszorg.

In het kader van een door het Chileense ministerie van Economische Zaken opgezet programma voor efficiënt energiegebruik zijn er in Chili in 2005 maatregelen getroffen om de infrastructuur voor de volksgezondheid op basis van hoogwaardige normen te versterken. Dit leidde tot de introductie van efficiënte materialen

Hernán Marambio, bestuurder en architect bij het Chileense ministerie van Volksgezondheid, verwijst naar geventileerde gevels met Trespa® materialen als kernelement in het globale energieconcept dat hierin een grote rol speelt. Van de duurzaamheid van gebouwen voor gezondheidszorg tot het onderhoudsarm zijn ervan op de lange termijn.

Sinds Trespa in 2010 in Chili een vestiging opende, worden materialen van Trespa in allerlei projecten in de gezondheidszorg gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn het regionale ziekenhuis van Talca en zeven van de veertien revalidatiecentra van de Teletón-stichting.

TEN DIENSTE VAN DE SAMENLEVING
Het regionale ziekenhuis van Talca, in de regio Maule in het hart van Chili, is opgericht in 1803 en is daarmee een van de oudste openbare instanties in Chili. Nadat de aardbeving van 2010 enorme schade aanrichtte aan het kwetsbare gebouw, drong de overheid in 2011 aan op de bouw van een nieuw ziekenhuis.

De architect van dit project, Álvaro Prieto Lindholm (www.arquitalaria.cl), ontdekte Trespa tijdens zijn zoektocht naar materialen die efficiëntie en duurzaamheid konden bieden. “Het gebouw lag heel dicht bij de weg en was daardoor gevoelig voor graffiti en schade. We zochten een gevel die zeer bestendig en duurzaam was en dit HPL-materiaal maakte dat mogelijk.”

Build Trespa

TELETÓN INSTITUTE AYSÉN EN VALDIVIA

Het ontwerp van het gebouw had bijzondere vormen en het productaanbod van Trespa maakte oplossingen mogelijk voor zowel het exterieur als het interieur. Trespa® Meteon® is gebruikt voor de buitenkant, terwijl Trespa® TopLab®VERTICAL binnen het gebouw is toegepast voor deuren, kleedruimtes en de wanden van de gangen. Trespa® is niet alleen vanwege de duurzaamheid ervan, maar ook omwille van ontwerpuniformiteit gekozen

“We hebben verschillende schakeringen van dezelfde kleur gebruikt om een warme sfeer te creëren. Dit is niet gebruikelijk in openbare ziekenhuizen, waar van oudsher keramiek werd toegepast hetgeen een koude omgeving oplevert.

DE GEVEL VAN HET HOOFDKANTOOR VAN HET TELETÓN IN SANTIAGO IS IN DE KLEUREN VAN DE STICHTING UITGEVOERD

Het is belangrijk dat zieke mensen zich beter gaan voelen en daar draagt het kleurenpalet van Trespa positief aan bij”, zegt Prieto Lindholm. Onderdeel van de lange termijnvisie van dit soort overheidsprojecten in Chili is een verlaging van de operationele kosten zodra het ziekenhuis zijn deuren opent. “Als we die kosten met deze materialen kunnen verminderen, is dat gunstig voor het land en de bevolking”, zegt Prieto Lindholm.

EEN UNIFORME UITSTRALING
De Teletón-stichting is een particuliere instelling die al 30 jaar fondsen werft voor revalidatiediensten voor kinderen en jong volwassenen met neuromusculaire en skeletproblemen. De stichting wordt gefinancierd met overheidsgeld en giften van particulieren

“We wilden de werking van de centra veranderen en verbeteren, [en] dankzij een materiaal als Trespa® Meteon® hebben we dat gerealiseerd. Zo konden wij een globaal imago neerzetten dat men nu overal in Chili herkent”, zegt Tomás Hernandez, die verantwoordelijk is voor het inspecteren van de Teletón-vestigingen.

Het eerste Teletón-instituut dat met Trespa® is gerenoveerd, was het hoofdkwartier in Santiago de Chile. De leiding van het project werd gegund aan Yves Besançon en René Pizarro van architectenbureau ABWB. “We wilden een gebouw dat iets anders zou bieden, met een speels en kleurrijk imago dat afweek van de klassieke stijl van een wit ziekenhuis. Het is immers voor kinderen bestemd

en zij moeten zich welkom voelen”, leggen beide architecten uit. Ze ontdekten Trespa® Meteon® toen ze op zoek waren naar een materiaal dat niet alleen de kleur bood die ze in gedachten hadden, maar ook blijvend zeer bestendig en duurzaam was, waardoor ze het budget op de lange termijn konden optimaliseren. “Een van de voordelen van Trespa® is dat het snel en efficiënt geïnstalleerd kan worden.

We ontdekten Trespa toen we op zoek waren naar een energiezuinige oplossing voor de ontwikkeling en het ontwerp van ziekenhuizen. Zij begrepen welk doel wij voor ogen hadden en hielpen ons het te verwezenlijken

Hernán Marambio, administrator and architect at the Ministry of Health

Healthcare

INSTITUTO TELETÓN AYSÉN BEVINDT ZICH IN COYHAIQUE, IN HET NATTE ZUIDEN VAN CHILI

Met Trespa® Meteon®konden wij een globaal imago opbouwen dat men nu overal in Chili herkent.

Tomás Hernandez, stichting Teletón

Wij geven altijd de voorkeur aan installateurs die al eerder met Trespa® hebben gewerkt, omdat zij begrijpen hoe het materiaal werkt. Zo bereiken we de beste resultaten en het gewenste effect. Bovendien weten zij het product maximaal te benutten. De hoeveelheid afval die we hiermee uitsparen, maakt echt een verschil wat betreft de milieu-impact”, zegt Pizarro.

Volgens Francisco Moraga, eigenaar van het bedrijf Macsa, een distributeur van Trespa® Meteon® en bij verschillende vestigingen van Teletón gevels heeft geïnstalleerd, zijn “de kosten van bouwbedrijven die met Trespa®-materialen werken hoger”, maar heeft het bedrijf toch voor dit product gekozen “vanwege de kwaliteit en duurzaamheid van deze producten, waardoor de gevels van het gebouw minimaal onderhoud vergen en de projecten er na vele jaren nog steeds hetzelfde uitzien. De vestigingen van Teletón liggen over het hele land verspreid en hebben te kampen met de meest uiteenlopende klimaatomstandigheden:

Van de droogte in het noorden tot de kou en de vochtige omstandigheden in het zuiden. “Met het oog op eventuele LEED-certificering, zijn de mogelijkheden om een veelzijdig en betrouwbaar product als Trespa® Meteon® te gebruiken ook groter omdat het in alle klimaten werkt”, zegt Gabriel Campos, Engineering Studies Manager van Tecsa, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw van het Teletón-instituut in Antofagasta, een stad in het noorden van Chili.

In principe moeten gebouwen voor gezondheidszorg aanpasbaar zijn en aan de behoeften van de bevolking voldoen. Architect Yves Besançon verwoordt het als volgt: “Architectuur mag niet meer star zijn, maar moet zich aanpassen en met mensen, gezinnen, bedrijven en technologische veranderingen meeveranderen om een ontmoetingsplek te realiseren die we op elk gewenst moment kunnen aanpassen en die echt recyclebaar is als we iets veranderen. In dat opzicht is Trespa onze bondgenoot.”

KLIMAATZONES:

  • DROOG
  • WARM
  • SNEEUW
  • NAT

TELETÓN-VESTIGINGEN

  • BEKLEED MET TRESPA®
Video
Contact

Send

E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1